Beijerlandseplein

Van middenberm tot ontmoetingsplek

Door het verhogen van de dijken in Rotterdam zuid is een deel van de Beijerlandselaan voor langere tijd afgesloten. Om bewoners en ondernemers tegemoet te komen zijn wij gevraagd een tijdelijke invulling te ontwerpen voor 100 meter trambaan. 

De Beijrlandselaan is drukbezocht en heeft te maken met vele soms contrasterende belangen. Door middel van workshops, gesprekken, inspraakmomenten en verschillende ontwerprondes hebben we zo veel mogelijk wensen in vervulling kunnen laten gegaan. 

De belangrijkste vragen waren naar groen, iets leuks voor kinderen, plekken voor ontmoeting, licht voor in de avond en een visuele identiteit die laat zien: hier is iets te beleven! 

Voor de bouw werd grotendeels gewerkt met circulaire bouwmaterialen zoals betonnen buizen en putten afkomstig van de werf van de dijkverhoging. Afgestort met aarde worden deze restmaterialen robuuste plantenbakken. 

Status: Opgeleverd 2023

Rol Aanpact: Ontwerp en realisatie

Samenwerking: Groenemorgen fungeerde als spin in het web, Kongsi stond in voor de communicatie met de buurt en Lennard de Heer schilderde een speelplaats

Opdrachtgever: Perron 14

Locatie: Beijerlandselaan, Rotterdam